Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Icon_35 

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky přes internet s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

 

KDE ZBOŽÍ VRÁTIT

 1. Zboží v tuto chvíli lze zaslat pouze poštou na adresu provozovny společnosti pokud se strany nedohodnout jinak.
 2. Doporučujeme tedy využít služeb České pošty a zaslat zboží zpět na:

  Adresa provozovny:

  iStage One s.r.o.
  Vrácení zboží
  Čestmírova 147/6
  Praha 4
  140 00
  Tel.: 702 367 367

Pokud zboží vracíte ve 14denní lhůtě, přiložte:
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (pdf, 59 kB).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronicky na náš email: info@xiaomimarket.cz
(do předmětu prosíme uvědte „Vrácení v zákonné 14denní lhůtě”).

****************************************************
*UPOZORNĚNÍ*
Naše kancelář je k dispozici Po-Pá (9-17h)
V případě, že nám zásilka nebude doručena na adresu dle instrukcí zde na stránce, neneseme žádnou zodpovědnost jakožto příjemce za nedoručení Vaši žádosti.
ZÁSILKU NADEPIŠTE V PŘESNÉM TVARU DLE POKYNŮ.
****************************************************

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu
.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Zboží nezasílat nikdy zpět na dobírku, prodejce musí zboží nejdříve zkontrolovat a následně může peníze odeslat zpět.
Napište nám, že můžeme Vaši zásilku očekávat, urychlíte tak i průběh vyřízení žádosti.


Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení.
Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.Zařízení není blokováno a je odhlášeno od uživatelského účtu
Zkontrolujte prosíme, že zařízení není nijak zamknuté a připárované k Vašemu uživatelskému účtu (Apple iCloud, Google, Xiaomi, Bluetooth párování,..) nebo zařízení, není chráněno bezpečnostním heslem, gestem nebo PIN kodem.
Například chytrý náramek Xiaomi je zapotřebí odpárovát z aplikace MiFit, vyzkoušejte tedy zdali je odemčený - volný pro nové párování.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má XiaomiMarket.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít XiaomiMarket.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument/číslo objednávky/email/telefon, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře:

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (pdf, 59 kB)

a nákupního dokladu, který jste obdrželi.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, například: sluchátka typu In-Ear, dechové nástroje, spodní prádlo a podobně..
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

Příklad: Zákazník si objedná a koupí tiskárnu, doma ji uvede do provozu, vytiskne si fotku a zjistí, že tiskárna nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už použil a načal i inkoust k ní dodaný. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel by měl uhradit spotřebovaný materiál a práci spojenou s vyčištěním do původního stavu.

 

STRUČNÝ PŘEHLED NA ZÁVĚR

 • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů
 • lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží
 • rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče
 • zboží nemusí být ve 14denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu
 • ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží
 • peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží a zkontrolujeme jej
 • vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy
 • zboží nezasíláme nikdy zpět na dobírku, prodejce musí zboží nejdříve zkontrolovat a následně může peníze odeslat zpět

   

V případě, že potřebujete s čímkoli poradit, kontaktujte nás!